Materi Pokok:
 1. Muqaddimah, Ta’aruf dan Kontrak perkuliahan;
 2. Islam sebagai objek Kajian;
 3. Studi Alquran;
 4. Studi Hadis;
 5. Studi Ilmu Kalam;
 6. Studi Hukum Islam;
 7. Studi Tasawuf;
 8. Ujian Tengah Semester;
 9. Studi Ekonomi Islam;
 10. Studi Politik Islam;
 11. Studi Sejarah Islam;
 12. Studi Islam Kawasan;
 13. Islam dan Sains;
 14. Beberapa Pendekatan Dalam Studi Islam;
 15. Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan;
 16. Ujian Akhir Semester.