Materi Pokok:
 1. Muqaddimah, Ta’aruf dan Kontrak perkuliahan;
 2. Islam sebagai objek Kajian;
 3. Studi Alquran;
 4. Studi Hadis;
 5. Studi Ilmu Kalam;
 6. Studi Hukum Islam;
 7. Studi Tasawuf;
 8. Ujian Tengah Semester;
 9. Studi Ekonomi Islam;
 10. Studi Politik Islam;
 11. Studi Sejarah Islam;
 12. Studi Islam Kawasan;
 13. Islam dan Sains;
 14. Beberapa Pendekatan Dalam Studi Islam;
 15. Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan;
 16. Ujian Akhir Semester.

Mata kuiah ini damaksudkan untuk meingkatkan pengetahuan dan penghayaan mahasiwa mengenai Pembelajaran Materi Pendidikan Kewarganegaraan, Strategi, model dan media Pembelajaran yang tepat dan baik diguanakan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SD/MI, SMP/MTS dan MA/MA, Mahasiswa juga dapat mengetahui relasi agama dengan dengan negara serta peran umat beragama dalam menjaga dan memajukan negerinya. Dengan demikian mereka dapat menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi umat beragama yang taat.