Mata kuliah            : al-Qur’an

Kode Mata Kuliah   : 19001238

Program study       :  Hukum Tatanegara (Siyasah)

Semester/ Kelas         : 01000006-2