Mata kuliah qawaid fiqhiyah fil muamalah akan menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah atau fiqh ekonomi Islam.