Mata kuliah yang membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan politik Islam seperti konsep ketatanegaraan, unsur-unsur negara dan pandangan tokoh-tokoh mengenai siyasah syar'iyyah, seperti Imam Mawardi, Ibnu Taimiyyah dan lain sebagainya.