SELAMAT DATANG DI MATA KULIAH INDIVIDU DAN MASYARAKAT 

MATA KULIAH INI MEMBAHAS TENTANG INDIVIDU DAN PERKEMBANGAN

Matakuliah Komputer

Mata kuliah ini membekali siswa kemampuan agar dapat memahami perkembangan umum sejarah pendidikan Islam sejak abad ke-1/7 hingga masa hingga abad ke 13/19, mampu mengidentifikasi signifikansi sejarah pendidikan Islam bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan, serta mampu menganalisis perkembangan Sejarah Pendidikan Islam dari fase ke fase.