Qawa'id Fiqhiyah merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang kaedah-kaedah bermakna asas, dasar atau pondasi baik dalam arti yang kongkrit maupun yang bersifat abstak. Ilmu Qawa'id Fiqhiyah sangat bermanfaat dalam bidang tasyrik.